اخبار داخلی،اخبار شطرنج,رخ دادی های شطرنج,رویدادهای شطرنج,اخبار مسابقات و بازی های شطرنج

پیغام مدیر
با نظرات خود ما را یاری کنید
پایان مسابقات اهر با قهرمانی میثم خطیبی

پایان مسابقات اهر با قهرمانی میثم خطیبی

مسابقات ریتید اهر با قهرمانی میثم خطیبی پایان یافت


کارلسن ، نابغه نروژی شطرنج از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد

کارلسن ، نابغه نروژی شطرنج از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد

دفاع نابغه نروژی از عنوان قهرمانی خود