نمونه مسئله و ترکیبات آسان در شطرنج | خانه شطرنج

پیغام مدیر
با نظرات خود ما را یاری کنید
نمونه ترکیب برای افراد نو آموز و مبتدی در شطرنج

نمونه ترکیب برای افراد نو آموز و مبتدی در شطرنج

در ادامه مطلب چند نمونه مسئله برای شما مطرح شده ، هدف از این نوع مسئله بالا بردن سطح فنی شما و تجزیه و تحلیل در رابطه با حرکات بعدی حریف و خودتان میباشد

قرار دادن هشت وزیر در صفحه شطرنج

قرار دادن هشت وزیر در صفحه شطرنج

امروزه یکی از مهمترین آموزش هایی که نو آموزان در رابطه با فراگیری شطرنج میبینند ، یاد گیری نحوه چینش مهره ها و نحوه حرکت آنها میباشد

و  آموزش قرار دادن هشت وزیر در صفحه شطرنج یکی از این آموزش ها محسوب می گردد